[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[Web Creator] [LMSOFT]
ADF Cadiretes Montbarbat
Qui composa l'ADF Cadiretes Montbarbat?
Objectius i finalitats de les ADF

-Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.

-Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin per la Direcció General de Patrimoni Natural i Medi Físic en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.

-Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el sector tingui un coneixement més gran.

-Sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF.

-Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i punts d'aigua.

-Suport a l'extinció d'incendis forestal

Formen part de  l'ADF Cadiretes Montbarbat els els propietaris forestals, els representants dels ajuntaments i els voluntaris dels municipis de Caldes de Malavella, Maçanet de la Selva, Tossa i Vidreres.

Pots contactar amb nosaltres a traves del correu adf@cadiretesmontbarbat.org

Què són les ADF?
Les agrupacions de defensa forestal són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.
Les agrupacions de defensa forestal es varen regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència del programa "Foc Verd" elaborat pel Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, el seu origen cal cercar-lo en els antics grups d'extinció d'incendis i auxili immediat que es varen començar a formar a principis dels anys 60 a Catalunya