[] [] [www.cadiretesmontbarbat.org]
[Extinció 2006]
[Extinció 2007]
[Extinció 2008]
[Extinció 2009]
[Extinció 2010]
[Extinció 2011]
[Galeria]
[Notícies 01]
[Mapes]
[Adreces]
[documentació]
[Clima]
[Adf]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]

21,4 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2004

8 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 37,1 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2005

16,7 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Compra de  emisores pels voluntaris.

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2006

Arranjament de 23 km de vials per la prevenció d’incendis


Construcció de un dipòsit de reserva d’aigua de 120.000 litres.

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2007

21,5 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 20 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2008

30 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 25 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2009

14,4 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 15 km de vials per la prevenció d’incendis


Adquisició d'un vehicle  4x4 d'acció ràpida destinat a la intervenció immediata

  

2010

ADF Cadiretes Montbarbat