[] [] [www.cadiretesmontbarbat.org]
[Prevenció 2004 - 2010]
[Extinció 2006]
[Extinció 2007]
[Extinció 2008]
[Extinció 2009]
[Extinció 2010]
[Extinció 2011]
[Galeria]
[Notícies 01]
[Mapes]
[Adreces]
[documentació]
[Clima 2011]
[Adf]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]

Abril      Mitja temp màx 23,16º  Mitja temp mínima 7,29º Total litres 32

Març      Mitja temp màx 17,29º  Mitja temp mínima 3,80º Total litres 143,5

Febrer     Mitja temp màx 16,30º  Mitja temp mínima 0,75º Total litres 12,5

Gener     Mitja temp màx 15,59º  Mitja temp mínima 0,54º Total litres 48

ADF Cadiretes Montbarbat