[build your own website] [web page software] [www.cadiretesmontbarbat.org]
[Prevenció 2004 - 2010]
[Prevenció 2011 - 2013]
[Extinció 2006]
[Extinció 2007]
[Extinció 2008]
[Extinció 2009]
[Extinció 2010]
[Extinció 2011]
[Extinció 2012]
[Galeria]
[Notícies 01]
[Mapes]
[Adreces]
[documentació]
[Forestalillo]
[Clima 2011]
[Adf]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]

20,00 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ

 

Arranjament de 21,16 km de vials per la prevenció d’incendis

2011

15,63 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 15,85 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Construcció d'un punt de reserva d'aigua de formigó

2012

16,7 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Compra de  emisores pels voluntaris.

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2013

Arranjament de 23 km de vials per la prevenció d’incendis


Construcció de un dipòsit de reserva d’aigua de 120.000 litres.

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2014

21,5 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 20 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2015

30 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 25 km de vials per la prevenció d’incendis

 

Compra d’una cuba de 10.000 litres arrossegada per tractor i amb capacitat autònoma d’impulsió d’aigua.

2016

14,4 hectàrees de  obertura de línies de defensa amb eliminació in situ.


Arranjament de 15 km de vials per la prevenció d’incendis


Adquisició d'un vehicle  4x4 d'acció ràpida destinat a la intervenció immediata

  

2017

ADF Cadiretes Montbarbat