[build your own website] [web page software] [www.cadiretesmontbarbat.org]
[Prevenció 2004 - 2010]
[Prevenció 2011 - 2013]
[Prevenció 2018]
[Extinció 2006]
[Extinció 2007]
[Extinció 2008]
[Extinció 2009]
[Extinció 2010]
[Extinció 2011]
[Extinció 2012]
[Galeria]
[Notícies 01]
[Mapes]
[Adreces]
[documentació]
[Forestalillo]
[Clima 2011]
[Adf]
[0 0 1 1 1 1 1 0 640 480]

2018

Progecte

Arranjament de 20,00 km de vials per la prevenció d’incendis

Construcció de un dipòsit de reserva d’aigua de 120.000 litres.

Amb el suport:


   Generalitat de Catalunya                             

Departament d’Agricultura,

Ramaderia, Pesca, i Alimentació

  Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural


Expedients que encara estan pendents de resoldre

  

Arranjament de 12,00 km de vials per la prevenció d’incendis


Amb el suport:
Diputació de Girona

Àrea de Territori i Sostenibilitat Imatges de les actuacions:

  

ADF Cadiretes Montbarbat